Hướng dẫn sử dụng bot comment, bot thả tim tương tác bài viết bạn bè