Bảng giá

# Gói Số Like Tăng Thời gian Giá tiền
1 Bot Cảm Xúc 30 Ngày Tùy Chọn LIKE, LOVE, HAHA, WOW, BUỒN, PHẪN NỘ, NGẪU NHIÊN. 200.000